dikt.no er lagt ned

Dikt.no ble lagt ned 01.06.2017. Takk til alle som ha brukt tjenesten i de 16 Śr den var i drift.